Z mého kraje – Antonín Sova (minirecenze)

38/40

Z mého kraje

Antonín Sova

Vážení čtenáři, prostřednictvím této minirecenze bych vám chtěla představit velice milou básnickou sbírku. Je to další z těch, které bych mohla číst stále dokola a neokoukaly by se mi. Je to sbírka, která oplívá svým specifickým kouzlem, stačí se jen začíst do úvodního slova, jenž nám představuje autora a jeho život. Vše, co se z tohoto úvodu dočteme, vypovídá o vztahu autora k jeho rodnému kraji, odtud plyne i název, jenž tato sbírka nese.
Autor se v díle vypisuje ze své lásky k rodnému kraji. Rád se sem aspoň ve vzpomínkách vrací. V díle můžeme najít i jeho melancholii a jistou míru smutku, protože v období největší lidské zranitelnosti – dětství, mu umírá jeho maminka. S tímto faktem se srovnává velice dlouho. Z jeho básní pak vyplývá velká dávka smutku, i přesto však vycítíme i radost z toho, že může formou básně svůj rodný kraj oslavit.
Tato básnická sbírka se mi velice líbila, ač byla trošku smutná. Nicméně lyrické popisy vesnice a okolní přírody byly vypsané tak brilantním způsobem, až se mi tajil dech. To jsem však ještě nezmínila ilustrace, které se v knize vyskytovaly, ty byly tak neskutečně realistické, vše jste si mohli krásně představit a procházet se se Sovou po náměstí, po škole, po dědině, prostě všude, kam vás chtěl ve své sbírce básní zavést. Této sbírce básní dávám krásných 100 %, které si plně zaslouží.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        2010, 1. vydání originálu: 1893
Počet stran:         57
Nakladatelství:    Tribun EU
ISBN:                  978-80-7399-096-1 
Reklamy

Edison – Vítězslav Nezval (minirecenze)

37/40

Edison

Vítěslav Nezval

Milujete poezii a rádi si jí zpestřujete své volné chvilky? Pokud ano, ráda vám prostřednictvím této
minirecenze představím jednu velice milou básnickou sbírku od autora, jehož jsem si v poslední době hodně oblíbila. Je jím Vítězslav Nezval a sbírku pojmenoval Edison.
Zpočátku jsem si myslela, že báseň bude hojně metaforická. Opak byl však pravdou, četla se mi téměř sama a užívala jsem si ji. V básni vystupují i další světoznámí vynálezci, autor je dává do kontextu a představuje prostřednictvím zajímavých jazykových prostředků celou jejich tvorbu a bádání.
Ve sbírce najdete báseň o pěti zpěvech. Tato báseň není nijak dlouhá, má pouhých 51 stran. Při četbě si můžete povšimnout velice výrazné výstavby celého díla. Autor dílo vystavil na šestistopém trocheji. Svým osobitým způsobem se konfrontoval s osobností amerického vynálezce, jehož vám představuje. Osud tohoto vynálezce umožnil Nezvalovi vyjádřit své pocity a myšlenky týkající se otázek smyslu života, tvůrčího činu a práce jako takové. Nezvalovi se podařilo sám sebe stylizovat do této poutavé básně, a to do role básníka-tvůrce spjatého s Edisonovou rodinou. Jeho touhou bylo naplnění jeho tvůrčí práce a překonání perspektivy smrti, přitakává tak nekonečnému proudu života.
Celá skladba na čtenáře může působit coby sonátového typu. Můžeme si v ní povšimnout noční atmosféry, která se v ní velice často objevuje, celá báseň pak občasně působí pochmurně.
Abych pravdu řekla, tato kniha se mi velice líbila a četla se mi téměř sama. Při čtení jsem si spoustu věcí mohla živě představit a interpretace sbírky byla vcelku pohodová. Metafory se sice občas nějaké objevily, ale nebylo jich tolik, aby mě sbírka odradila od čtení, ba naopak, spíše mě k četbě navnadila a trošku mi umožnila s autorem spoluutvářet celý text. Sbírku mohu vřele doporučit všem milovníkům dobré poezie a také fanouškům tohoto skvělého autora, jenž tvořil na počátku 20. století. Sbírce dávám krásných 100 %, protože si to zaslouží.
Bibliografické údaje:
Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        1969, 1. vydání originálu: 1928 …více
Počet stran:         51
Nakladatelství:   Československý spisovatel
Ilustrace/foto:     Josef Šíma
Vazba knihy:      brožovaná
ISBN:                 80-239-0456-6, 22-066-69

Pantomima – Vítězslav Nezval (minirecenze)

36/40

Pantomima

Vítězslav Nezval

Milujete básnické sbírky plné života a vyprávění osudů? Pokud jste si odpověděli kladně, tak vězte, že vás tato sbírka chytne za srdce a oblíbíte si ji už od první básně. Tato sbírka je zajímavostí, protože ač je druhým autorovým počinem, zároveň se stala básnickým manifestem poetistického směru.
Ve sbírce najdete hned několik básní, první z nich je Abeceda. V této básni autor pomocí 4 veršů popisuje každé písmenko od A až po Z. Dalším oddílem básní je Rodina Harlekýnů, v tomto oddíle společně s autorem oslavíme jarmareční a pouťový život ve 20. letech 20. století. Další částí je stať pojemnovaná Papoušek na motocyklu, která se stala teoretickou částí programu. Dále se ve sbírce vyskytují ryze lyrické oddíly s názvy Týden v barvách, Exotická láska, Múza a Cocktaily. Můžeme však objevit i jeden vaudeville Depeše na kolečkách, ale také filmový scénář, jenž nese název Raketa a jedná se o jakousi „fotogenickou báseň“. Oku pak lichotí báseň nazvaná Adé. Poslední místo ve sbírce zabírá lyrickoepická skladba s názvem Podivuhodný kouzelník, jež se skládá ze sedmi zpěvů.
Celá básnická sbírka na mě působila velice příjemným a občas až zábavným dojmem. Po každém oddílu se objevuje obrázek od Jindřicha Štýrského, jeho ilustrace si můžete povšimnout již na obálce sbírky. Kniha jako celek na mě působila velice veselým dojmem. Obrázky ve spojení s básněmi ve mně vyvolávaly různé pocity, ale ty byly vesměs kladné. Nikdy jsem necítila k dílu odpor. Celá sbírka se mi četla velice dobře a bez sebemenších potíží. Intepretace byla velice zajímavá, ale nikterak náročná. Čtenář při četbě neshledá téměř žádné symboly a celé dílo je vůči jeho četbě velice otevřené. Při čtení si povšimnete poetistické hravosti a obraznosti. Všem čtenářům, kteří mají rádi poezii, bych tuto sbírku velice ráda doporučila, protože věřím, že se vám bude líbit. Moje subjektivní hodnocení činí krásných 100 %.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Literatura česká, Poezie
Počet stran:         143
Nakladatelství:    Akropolis
Autor obálky:      Jindřich Štýrský
Vazba knihy:       brožovaná
ISBN:                  80-7304-050-6

Splav – Fráňa Šrámek (minirecenze)

35/40

Splav

Fráňa Šrámek

Patříte k milovníkům poezie plné pocitů a emocí? Pokud ano, tato lyrická sbírka s prvky epiky je určena právě vám. Pocity je přímo naplněna.
Celá sbírka počíná básní, jež nese stejný název, tedy Splav. Tato báseň představuje poetiku celé sbírky. Všechny básně jsou pak velice romaneskní a tvoří jisté zlomky lidských příběhů a osudů. Postavami jsou zde cizinci, vězni, vrahové, ale objevují se také náznaky pohanství a častým motivem, který se vyskytuje je faun a další nadpřirozené bytosti.
Lidské pocity a vlastnosti jsou vtěleny do přírody. Proti přírodě pak postupně začíná vystupovat válka. Někdy si můžeme povšimnout sen o návratu vojáka domů, jindy je toto zaznamenáno s jistou mírou reality. Kromě války můžeme v básních najít lásku k básnikově rodu, ale pochopitelně i vztah k jeho rodnému kraji.
Co se týče žánru, do kterého bychom tuto básnickou sbírku mohli zařadit, jedná se o romanci. Sbírka je rozdělena na dvě části, první je lyrická a druhá je výrazně epická.
Můj osobní názor na sbírku je velice pozitivní. Její čtení i interpretaci jsem si nesmírně užila. V díle nejsou nijak složité metafory. Vše se rýmuje a je krásně libozvučné. Sbírku určitě vřele doporučím vaší pozornosti, pokud milujete lyriku, ale i epiku. Sama jsem si čtení skvěle užila. Sbírku hodnotím krásnými 100 %. Básník si s celým dílem kouzelně vyhrál a není nic, co bychom mu mohli vytknout.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                    Poezie
Rok vydání:         1967, 1. vydání originálu: 1916
Počet stran:          73
Nakladatelství:    Československý spisovatel
Vazba knihy:       vázaná s přebalem
Náklad:               12 000 ks

Hradní věž – Vilém Závada (minirecenze)

34/40

Hradní věž

Vilém Závada

Kniha, již bych vám tentokrát chtěla prostřednictvím této minirecenze přiblížit, je skvostnou básnickou sbírkou od Viléma Závady. Věřím, že si v ní počtou všichni čtenáři, kteří milují poezii a rádi přemýšlejí nad informacemi ukrytými mezi jednotlivými verši.
Tato sbírka vyšla coby čtvrtý počin tohoto významného autora první poloviny 20. století. Básněmi, jež se vyskytují ve sbírce, se částečně Závada snaží reagovat na soudobé historické zvraty (1937–1939). Svou poezii se tedy snaží stále více posilovat v humanitním zaměření.
Sbírka je rozdělena do 6 částí. V první části objevíme ryze přírodní lyriku, krajinné scenérie jsou básníkem předváděny tak, jak působí na lidské nitro. Objevují se variace čtyř ročních dob, které svým způsobem symbolizují rozpětí mezi peklem a rájem. Podněcována je zde sounáležitost mezi jednotlivými lidmi, ale také mezi lidmi a přírodou.
Pro celou sbírku je asi nejvýznamnější druhý oddíl. V této části jsou zachycovány objektivní obrazy postav v určitém citovém rozpoložení. V lyrickém subjektu (básnický vypravěč) pak můžeme vycítit pochopení, soucit, obavy, ale třeba i něhu. Žena v těchto básních je principem uchování, ale zároveň perspektivou obnoveného lidského bytí. Můžeme si povšimnout přerývaných veršů prolínaných zámlkami.
Třetí oddíl je plný básnických alegorií, jež odkazují k tajům života, zároveň však posilují tvořivé poslání člověka. Ve čtvrtém oddíle básník vyslovuje postavení lidské duše na počátku války. Závadovi verše jsou v této části vystaveny na příznačných a lakonicky pojmenovaných detailech. Dalo by se říci, že tento oddíl je hojně apelativní a vyzývající k činorodosti.
V pátém oddíle se setkáme s několika básněmi, v nichž je hlavním tématem smrt. Ta podněcuje vášnivé přilnutí k životu. V samostatném 6. oddílu autor pokračuje v používání reflexivních veršů. Tento oddíl můžeme považovat za zamyšlení na úlohou bolesti v lidském životě.
V celém díle mě nejvíce zaujalo velké množství metafor, jež pojmenovávají nadčasová témata. Zároveň si můžeme povšimnout hojných aforistických formulací, jež jsou jistým souhrnem a rámcem jednotlivých básní. Hlavním tématem je problematika lidské existence a její tragika. Čtenáři v době, kdy sbírka vznikla, při její interpretaci pochopili, že jde o básnickou sbírku s posilujícím charakterem.
Kniha se mi líbila a její interpretace mě bavila. Zaujala mě její velikost a obsáhlost, je snad ještě menšího formátu než A6 a má pouhých 143 stránek, avšak na některých z nich se vyskytují pouze obrázky. Tato sbírka básní se četla a interpretovala téměř sama. Obrázky vypadají zajímavě a každý z nich si můžete interpretovat sami dle svého. Moje subjektivní hodnocení je 100 %.
Bibliografické údaje:
Žánr:                Poezie
Rok vydání:     1940, 1. vydání originálu: 1940
Počet stran:      110
Vazba knihy:    vázaná

Ruce – Otokar Březina (minirecenze)

32/40

Ruce

Otokar Březina

Obálka
Milujete poezii, u níž musíte přemýšlet nad souvislostmi? Pokud ano, tak tvorba symbolistních básníků je pro vás jak stvořená. Potěším vás, Otokar Březina je právě autorem patřícím k české moderně, jež přinesla do české literatury několik přístupů a jedním z nich je právě symbolismus. V jeho duchu Otokar Březina sepsal svou sbírku básní s názvem Ruce.
Tato sbírka poprvé vyšla v roce 1901 a myšlenky, jež do ní autor zakódoval a jež se v ní plně formují, se obrací k jisté formě mystiky. V této oblasti Otokar Březina položil základní kameny a stal se tak předchůdcem mnoha dalších autorů, kteří šli v jeho šlépějích.
Ve sbírce je kladená velká míra symboliky právě do rukou. Pro autora jsou ruce symbolem lásky, ale také spojení a sounáležitosti mezi lidmi, dále však symbolizují tvrdou práci, jež může být pro člověka vysvobozující. Z čeho jej může vysvobodit? Pokud se člověk něčím proviní, práce ho může osvobodit z jistého začarovaného kruhu. Vina dle autora člověka doprovází už od úplného počátku jeho života.
Tato básnická sbírka pro mě byla interpretačně trošku náročnější. Na takovouto nálož metafor a symbolických vyjádření jsem opravdu nebyla připravená. Některé věci jsem si musela přečíst třeba i dvakrát, někdy i třikrát, abych pochopila, co danou slokou chtěl básník říci. Básně jsou vcelku dlouhé a jsou vyvedeny v zajímavých verších. Již od oka ve vás budou budit zvláštní dojem. I přesto peripetie a interpretační problémy hodnotím básnickou sbírku velice pozitivně. Vděčím jí za seznámení se se skvělým básníkem a se symbolismem. Tuto sbírku po několika přečteních mohu hodnotit krásnými 95 %. Vřele doporučuji všem, kteří se zajímají symbolismem a nebo rádi u čtení přemýšlí a interpretují.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                    Poezie
Rok vydání:         1944, 1. vydání originálu: 1901
Počet stran:          112
Nakladatelství:    Tribun EU
Vazba knihy:        vázaná

Radosti života – František Gellner (minirecenze)

31/40

Radosti života

František Gellner

Obálka

Milujete básničky, v nichž se odráží život básníka, jeho radosti, ale i strasti? Pokud ano, tato sbírka básní je určena právě vám a mohu vám ji vřele doporučit.

Gellner byl při tvorbě svých básní vždycky skeptikem a i zde se jeho skepse projevuje. Jeho básně v této sbírce hodně vypovídají o jeho způsobu života. Lyrický subjekt v jeho básník vždy promlouvá jako nepřizpůsobivý „zlobivý mladík“. Tu se opije, tu se nakazí nějakou nemocí a mohla bych klidně jmenovat dále, ale nebudu. Přenechám to na vaší interpretaci. Věřím, že tam najdete ještě mnohem více zajímavých motivů a třeba se i zamyslíte.
Stylizace lyrického subjektu na čtenáře působí velice autenticky, pokoru bychom v tomto díle hledali velice dlouho a nenašli bychom ji. V básních se vyskytuje spousta ironie. Může být zbraní bojovníka, rytíře z kaváren a hospod, ale určitě bychom našli i spoustu dalších možností, v čem by mohla být a je uzavřena.
Všechny básně nesou téměř písňový tón, jsou pravidelné a melodické. Autor se prostřednictvím veršů snaží vypsat z problémů společnosti jeho doby a hodně toho o ní vypoví. Kniha je tedy velice atraktivní i pro soudobého čtenáře.
Musím říci, že mě tato sbírka nadchla. Četla se mi velice dobře a interpretaci jsem si užívala. Sice se vyskytují metafory a další básnické figury, ale ty vždy dají čtenáři zajímavý finální obrázek. Kniha je malinká a útloučká, čte se velice rychle. Mohu ji vřele doporučit. Za sebe hodnotím krásnými 100 %.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        2008, 1. vydání originálu: 1903
Počet stran:         60
Nakladatelství:    Tribun EU
Vazba knihy:       brožovaná
ISBN:                 

978-80-7399-386-3

Stužkonoska modrá – Petr Bezruč (minirecenze)

30/30

Stužkonoska modrá

Petr Bezruč

Obálka
Milujete básnické sbírky, které jsou věnovány od počátku do konce přírodě? Pokud ano, tak právě tato je určena přímo pro vás.
V této milé sbírce objevíte báseň o všech možných druzích motýlů, co vás jen napadnou. Lyrický subjekt vlastní skvělou sbírku motýlů, s níž se velice pyšní, avšak jednoho dne zjistí, že tato sbírka není kompletní, chybí mu totiž vzácná stužkonoska modrá. V básni můžeme postřehnout motivy z autorova života, zároveň jsou popisovány bída Slezska, národnostní problémy a boje za kraj, v němž žije. Můžeme tedy konstatovat, že se jedná o příběh vyprávěný pomocí metafor a různých asociací, jenž popisuje životní cestu s množstvím překážek. Můru, již hledá, najde až na sklonku svého života.
Musím říci, že tato básnická sbírka se mi velice líbila. Nejen tím, že ji Bezruč zpracoval velice skvostným způsobem a donutil mě nad jeho dílem přemýšlet, ale i délkou. Dílo je kraťoučké a čte se téměř samo. Kniha vám na první pohled přijde stejná jako všechny ostatní, tedy s tím rozdílem, že je hodně, ale opravdu hodně útloučká. Obálkou není ničím zajímavá, ale když ji otevřete… Když otočíte na první stránku, otevře se před vámi pestrobarevný svět motýlů, jež mistrně zpodobnil Max Švabinský. Je to radost pohledět. Je skvělé, že tito dva mistři ve svém oboru spojili síly dohromady a utvořili takovéto skvělé dílo.
Čtení samotné jsem si velice užila. Autorův styl psaní je srozumitelný a ač musíte některé události interpretovat, ničemu to nevadí. Čtení a interpretace mi zabrala tak půl hodinky času, tak útloučká je. Těším se, až si sbírku přečtu znovu a pokochám se skvělými kresbami. Za mistrně odvedenou práci dávám krásných 100 %.
Čtenářská výzva
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):

Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        1946
Počet stran:         26
Nakladatelství:    Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol.
Ilustrace/foto:      František Pokorný

Sbohem a šáteček – Vítězslav Nezval (minirecenze)

29/30

Sbohem a šáteček

Vítězslav Nezval

obálka
Milujete poezii a zároveň rádi objevujete místa, jež jsou někde v dáli a vy se tam jen tak nedostanete? Autor do této básnické sbírky zakomponoval své pocity z cest, které podnikl v roce 1933. Sbírka díky tomu získala podtitul, jenž zní: Básně z cesty.
Během své cesty Nezval navštívil Francii, Monte Carlo a Itálii, pak se vrátil zpět do Čech. Básně ve sbírce jsou ryze lyrické, jejich prostřednictvím došlo k obnově a oživení tradičního cestopisného žánru.
Když otevřete knihu, přivítá vás báseň Kapesní šátek a když ji budete zavírat rozloučí se s vámi básní Sbohem a šáteček. Když se nad tímto zamyslíme, plyne z toho velký smutek, prve z opuštění rodné vlasti a na konci smutek z toho, že se musíme vrátit do své vlasti. Můžeme tak zpozorovat jistý rámec celé sbírky, v němž se objevuje poetická lítost a lehký smutek. Básně mezi těmito dvěma naopak působí jako jakýsi pomyslný souhrn básníkových turistických zážitků.
Ve sbírce najdeme hned několik cyklů, každý je charakteristický něčím jiným. První z nich s názvem Vjezd do Paříže je inspirován pařížskými motivy. Další je jistým ohlasem slavných výtvarných děl, jedná se o oddíl pojmenovaný V Louvru, dále drobné improvizace v cyklu Bleší trh. Dalším oddílem je Paris – Lyon – Méditerranée, jenž konfrontuje téma živelné síly moře a téma mrtvého světa nepřátelského k životu. V oddílu pojmenovaném Akvárium si můžeme povšimnout obraznosti asociací, jež se neodmyslitelně váží k bizarním tvarům ryb pohybujících se v monackém mořském akváriu. V básních v cyklu pojmenovaném V italském vlaku si můžeme povšimnout prolínání protifašistické politické lyriky s lyrikou impresí a nálad.
Můj dojem ze sbírky byl velice pozitivní. Líbila se mi. Zavzpomínala jsem si při její četbě na dětská léta, kdy jsme se na základní škole učili dojemná slova právě básně Sbohem a šáteček. Interpretace básní je vcelku snadná a jsou takové ze života. Opravdu jsou v nich znát pocity a zážitky samotného autora. Sbírce dávám krásných 100 %. Četbu doporučuji všem, kteří milují poezii, určitě si sbírku oblíbí a patřičně užijí.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        1966, 1. vydání originálu: 1934 …více
Počet stran:         205
Nakladatelství:    Československý spisovatel
Edice:                  Malá edice poezie
Ilustrace/foto:      Vladimír Tesař
Autor obálky:      Zdenek Seydl
Vazba knihy:       vázaná s přebalem
Náklad:               44 000 ks
ISBN:                 22-014-66, 22-015-66

Konstantin Biebl – Zlom

27/30

Konstantin Biebl

Zlom

Zlom
Obálka
Jste milovníky poezie a rádi přemýšlíte o různých metaforách? Odhalujete rádi význam jednotlivých básní? Pokud tomu tak je, tak tato sbírka je určena právě pro vás.
Jedná se o sbírku ryze lyrických veršů. Najít zde můžeme ale i fragmenty dvou lyricko-epických básní s názvem Továrna a Zlom. Podle poslední je celá sbírka pojmenována. Ve sbírce si můžeme povšimnout autorovy snahy oživit všední život, objevuje se však i touha po proměně válkou zpustošeného světa ve svět blízký, jenž bude naplněn láskou a lidskostí.
V díle se vyjímají nejrůznější obrazná vyjádření, jež je nutno při interpretaci odhalit. Metafory jsou voleny v duchu primitivismu, ve čtenáři občas mohou vyvolat naivní dětskou představivost. V básních je vždy zachycen kratičký příběh, jenž je zakončen humornou pointou, tudíž se můžou básně jevit coby anekdotické, dají se tedy označit za grotesky.
V krátkých básních, jež se nacházejí na počátku sbírky se objevuje spousta personifikací. Ty utvářejí specifickou básnickou obraznost. Podíváme-li se na rytmus jednotlivých básní, můžeme tvrdit, že jsou rytmicky neuhlazené. Rým je ve většině případů gramatický.
V lyricko-epické básni Továrna sledujeme sociální problematiku. Báseň tedy tvoří jistý příběh, v němž se vyskytuje motiv nenaplněné lásky. Povšimnout si v této básni můžeme využití romantizujících a symbolizujících rysů. Ve Zlomu můžeme pozorovat náznakové pohledy do nitra mladého člověka, jenž se odhodlává bojovat a hledá v sobě sílu k boji. Revoluce je vyobrazena abstraktností, neurčitostí a hojným použitím náznaků.
Vše, co je zachyceno na řádcích výše, vystihuje první podobu sbírky vydanou v roce 1925. Autor sbírku později přepracoval, některé básně přejmenoval a dalo by se říci, že i přepracoval.
Tato sbírka se mi líbila. Bylo skvělé, že ve verších byl zachycen příběh a trošku mi to připomnělo Máj, tedy aspoň u Továrny tomu tak bylo. Takže pokud se vám líbil Máj, tato sbírka vás jistě také uchvátí. Mohu vám ji vřele doporučit. Za mě opět krásných 100 %.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Poezie
Rok vydání:        1925, 1. vydání originálu: 1925
Počet stran:         59
Nakladatelství:    Erna Janská
Edice:                  Hyperion