S cejchem vraha – Jan Bauer

40/40

S cejchem vraha: Mordy v časech císaře Rudolfa II.

Jan Bauer

Vzpomínáte si školní lavice, v nichž jste se učili o Rudolfovi II. a jeho dvoře? Jistě si také vzpomenete na jeho zálibu v nejrůznějších vědeckých oblastech, ať už se jednalo o astronomii, fyziku, nebo třeba alchimii a přál si, aby vědci, někteří mnohdy i samozvaní, pro něj vytvořili jistý kámen mudrců. Spousta lidí se o to pokoušela, však si vzpomeňte na knihu Zlatodějové, jejíž recenzi si můžete přečíst zde. Kniha, kterou bych vám prostřednictvím této recenze chtěla představit, pochází také z pražského alchymistického prostředí, akorát že vám přinese mnohé chvilky napětí, občas dokonce budete mít takový pocit strachu, až vám nažene husí kůži. Přesně taková je tato vcelku útloučká kniha.
Oficiální anotace (zdroj: databazeknih.cz):

Mordy v časech císaře Rudolfa II. Lukáš Trobl z Květnice, syn z nepříliš významného českého rodu, se po studiích na evangelické univerzitě v Heidelberku vrací do Čech a uchází se o místo na císařském dvoře. Upřímně řečeno se více než studiu suchopárných věd věnoval studiu šermu, v němž dosáhl značného mistrovství. V malostranské krčmě se dostane do hádky s vlašským alchymistou. Přes císařský zákaz soubojů se muži utkají a Lukáš svého soupeře lehce zraní. Druhý den ráno je Lukáš zatčen, neboť jeho protivník je nalezen mrtev.“
Knihu vydalo v roce 2016 nakladatelství MOBA. Na celou knihu vás upozorní už její milé modravé desky, na nich najdete několik alchymistických ornamentů a uprostřed v kruhu se odvíjí scéna setkání Lukáše Trobla, kolem něhož se motá celý příběh, s šenkýřkou Terezou v hostinci u Brabantského krále.
Jak již prozrazuje název knihy, zjistíme, že se jedná o krimi z období novověku, kdy se nebylo svým způsobem čemu divit. V knize můžeme najít motiv lásky, ale také problémů, hladu a sociálních problémů, tedy aspoň do té doby, dokud neměl autor jasno, kam se bude daná postava odvíjet.
„Se staroměstským rychtářem se Kraft nemohl příliš měřit. Staré Město mělo vždy výsadní postavení mezi městy pražskými. Před lety dokonce staroměstský primas Jan Pašek z Vartu podřídil Starému Městu i Nové a Menší Město a poprvé tak spojil města pražská pod svou vládu. Naštěstí císař Ferdinand První, Rudolfův dědeček, udělal těm novotám rázný konec. Přesto si Staroměstští, ať už se jednalo o konšelské rady nebo cechy, činili nárok na přednostní postavení. I při příjezdu císaře Rudolfa Druhého ho vítali nejdříve staroměstští konšelé a představitelé staroměstských cechů a teprve po nich ti ostatní z Nového a Menšího Města a také z Hradčan.“ (str. 64)
Co se týče příběhu, nebudete se u ní ani chvilku nutit. Když se začtete, zjistíte, že autor celou zápletku pojal tak skvěle, že si budete od začátku do konce připadat, že se motáte v jednom kole, ale pak nakonec zjistíte, že vás autor vláčel po slepých uličkách, abyste si rozuzlení jen tak nedomysleli, nebo si příběh nedokreslili hned na začátku.
Celý příběh je vystaven na chronologické kompozici, ale objevují se také prvky retrospektivy, a to zejména ve vzpomínkách. Často se tomu stávalo ve vězení, kde zločinci přemýšleli o své možné vině. Pokud tedy vezmete do ruky tuto skvělou knížku, vězte, že se v tu ránu objevíte v Praze a budete se snažit vypátrat člověka, který by mohl zabít dva lidi. Vyšetřující bakalář Lukáš se snaží vraha dopadnout a místo něj dopadne vlacha, jenž je „příbuzným“ Rožumberků. Tak co myslíte, jak kniha dopadne?
V tuto chvíli by bylo záhodno, zaměřit se na jazykovou stránku. V knize jsem postřehla hned několik drobných chyb, zejména šlo o opakování jednoho slova ve větě, ale jak říkám, není to nijak velká závada.
Kniha se mi četla naprosto skvěle. Musím říci, že jsem si pana Bauera a jeho tvorbu velice oblíbila. Tento román mě opět vtáhl do děje hned od samého začátku. Krásně se mi s touto knihou odpočívalo, to musím přiznat. Knihu bych doporučila všem, kteří milují historii naší země a zároveň obdivovatelům Jana Bauera. Jelikož jsem byla z knihy nadšená od začátku až do samého konce, hodnotím ji krásnými 98 %. Chybějící procenta strhávám za gramatickou stránku knihy.
Za poskytnutí recenzního výtisku patří velké díky nakladatelství MOBA. Pokud vás recenze zaujala a knihu byste si rádi pořídili, můžete tak učinit zde.
Knižní výzva
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                   Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání:        2016, 1. vydání originálu: 2016 …více
Počet stran:         240
Nakladatelství:    MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy:       vázaná
ISBN:                  978-80-243-6974-7

Reklamy

Vzlet a pád Albrechta z Valdštejna

19/20

Rekviem

Jaroslav Durych

ObálkaObálkaProstřednictvím této recenze bych vám ráda představila knihu, jež byla napsána koncem 20. let 20. století a pyšní se podtitulem malá valdštejnské trilogie. I přesto je krásně čtivá a hlavně je útloučká. Při četbě si budou libovat milovníci kontrastů, hrůz a morbidností, těch v díle najdete velké množství.
Oficiální anotace (zdroj: databazeknih.cz):
Durychova „menší valdštejnská trilogie“ vznikla na okraji jeho trilogie větší, rozsáhlého historického románu Bloudění. Rekviem dokresluje osud Albrechta z Valdštejna a jeho spiknutí třemi epizodickými příběhy z doby, kdy Albrechtův životní příběh byl již dovršen smrtí. Tři povídky jsou na jedno téma: na konflikt statečnosti a zbabělosti, věrnosti a zrady, velikosti skutečné a jen předstírané. Jednotlivé povídky vyšly roku 1927 (Kurýr) a 1928 (Budějovická louka a Valdice).
Tuto knihu jsem četla kvůli školním povinnostem a musím říci, že jsem vůbec nelitovala, protože si mě ihned získala a vtáhla do děje, který je psán neskutečně zajímavě. Podle toho, co jsem se o díle dozvěděla v hodinách literatury, jsem měla velký strach knihu vůbec otevřít, ale neotevřít ji by byla chyba – to již teď vím.
Kniha vyšla již v několika vydání, já četla knihu vydanou v nakladatelství Vyšehrad roku 1971. Úplně první vydání vyšlo již v roce 1929. Toto dílo je dovětkem rozsáhlého románu Bloudění.
Jak jsem již psala, kniha je velice útloučká a je tištěna vcelku velkými písmeny, takže vám bude četba rychle utíkat. Stránky nejsou potištěny celoplošně, plocha tisku je v porovnání s formátem menší. Kniha obsahuje 3 povídky a každá má svou úvodní stránku s názvem a obrázkem, jenž se k ní váže. Přebal knihy je žluté barvy a není na něm nic zvláštního, tedy pokud pomineme jméno autora, díla a vydavatelství.
Zaměřím-li se na děj, musím konstatovat, že byl velice zajímavý a na málo stránkách bylo shrnuto nepřeberné množství informvací, z nichž vám bude často běhat mráz po zádech. Nemůžeme zde mluvit o žádném napětí, ale na druhou stranu zde můžeme sledovat poměry za 30leté války, můžeme sledovat vztah lidí k Albrechtu z Valdštejna. Jeho vzestupy a pády, což se projevuje i ve stylu psaní autora.
Hlavními tématy, kterých si můžeme v díle povšimnout jsou konflikty statečnosti a zbabělosti, věrnosti a zrady, velikosti skutečné a jen předstírané, vznešenosti srdce proti vznešenosti zevnějšku zakrývající sprostou nízkost.
Durychův jazyk se v této knize vyznačuje množstvím kontrastních spojení, zejména si můžeme povšimnout čistoty, přesnosti a monumentální strohosti celého díla. I přes tuto strohost je dílo považováno za literární skvost. I sám velký kritik F. X. Šalda ho považoval za tzv. malé arcidílo.
Celý příběh je odvyprávěn v er-formě s občasnými dialogy. Sledovat zde můžeme i rozsáhlé popisy přírody, postav a budov. Často je líčena bída, pochmurnost, osudovost, síla a statečnost lidí žijících v nepříznivých časech 30leté války. Mnohdy si v textu povšimneme použití metafor, přirovnání, kontrastů, prvků morbidnosti. Toto vše podněcuje fantazii čtenáře.
Malá ochutnávka:
„Kurýr se vzpřímil a spatřil pod sebou háj palisád jako kůly pro nesčetné řady zločinců. Hrotily se natahovaly se hladově a špičatě. Ve skoku se překlonil přes hlavu koňskou. (…) Cítil, že letí a bylo mu blaženě. Lebka pyšně a zpupně zapraštěla o palisádu. A bylo ticho, jen roztržený kůň v posledním tažení bil podkovami alarm, jehož už nikdo neslyšel. (str. 34)
Co se týče kompozice, ta je v tomto díle čistě chronologická, nedochází k žádným odbočkám a vyprávění tak krásně plyne. Není ničím rušeno.
Tuto knihu vřele doporučuji vaší pozornosti, protože jsou to naprosto skvělé a výstižné barokizující historické povídky, které nesmí utéct vaší pozornosti, tedy v případě pokud nejste slabé povahy. Za sebe knihu hodnotím krásnými 98 %.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:                  Povídky, Literatura česká
Rok vydání:        1971, 1. vydání originálu: 1929
Počet stran:        76
Nakladatelství:    Vyšehrad
Vazba knihy:       vázaná s přebalem

 

Vraždy na Velké Moravě

14/20

Případ forchheimského rádce

Stanislav Češka

Případ forchheimského rádce (Zločiny na Velké Moravě, #7)Chcete si oddechnout u detektivního románu, který se odehrává na Velké Moravě? Myslíte si, že dokážete odhalit vraha rychleji než vyšetřovatel? Rádi si čtete v historických knihách? Pokud ano, tato kniha je určena právě pro vás.

Titul, který vám tentokrát představím, je 7. dílem série Zločiny na Velké Moravě. Kniha vyšla v roce 2016 u nakladatelství MOBA.

Kniha se mi tentokrát velice líbila, nejen svým příběhem, ale i stylem, jímž je psána. Příběh se odvíjí na 269 stranách, zbylých 11 stran je zaplněno historickými informacemi, jež uvádějí některé historické nerovnosti na pravou míru. Co může čtenáře velice překvapit, jsou poznámky pod čarou, některé doplňují, popř. vysvětlují uvedené pojmy a v některých je zřejmá intertextualita, autor v nich uvádí svá starší díla, v nichž se můžeme setkat s danou problematikou, která se zrovna odehrává. Tato kniha vás svým příběhem upoutá tak, že se nebudete moci odtrhnout do té chvíle, dokud ji nedočtete až do konce.
Kniha působí sympatickým dojmem už na první pohled. Zaujala mě její modrá obálka, na níž je vidět fragment. Zajímalo mě, jakou má tento talisman souvislost s celým příběhem. Když se do příběhu začtete, zjistíte, že zde souvislost je. Už samotný název ve vás vybudí otázky, o jaký případ se bude jednat. Pod tímto slovem si můžeme představit spousty možností. Otázkou tedy je, jaká z nich je ta správná, pustila jsem se tedy do čtení.

Příběh je rozdělen do kapitol, které jsou očíslované, každá kapitola však je pokračováním kapitoly předchozí a tudíž je příběh krásně ucelený. Nic vás neruší a vyprávění se před vámi odvíjí, ani nevíte jak. Kniha se čte téměř sama, což mohu přisoudit zejména velkému písmu a též čtivosti příběhu. Knižní blok má sympatický formát A5, který se vám vejde všude a obsahově není nijak tlustá. Co musím však na knize vyzdvihnout, je to, že autor přiznává, že je historikem laikem, ale i přes toto, dokáže pracovat s různými materiály a komunikovat s odborníky, což je na díle zřejmé. Tento přístup se mi velice líbí. Ač před vámi autor rozvíjí fiktivní příběh, na posledních 11 stránkách vám popíše podle pramenů a literatury, jak to tenkrát asi bylo. Některé věci si vyvrátí, ale zároveň musíte vzít v potaz to, že se jedná o beletrii a ne o literaturu faktu. Autor tuto skutečnost uvádí již na samém začátku, tudíž vás jistá míra fikčnosti nezaskočí. Jazykové prostředky v knize jsou voleny velice jemně a precizně, kniha se vám bude číst moc dobře.

Knížku hodnotím velice kladně. Od autora jsem již četla titul Smrt z minulosti a musím říci, že Případ forchheimského rádce mi byl svou náplní a jazykem bližší, i když dobově je naopak blíže Smrt z minulosti. Moje subjektivní hodnocení činí krásných 98 %.

Bibliografické údaje:
Série:                  Zločiny na Velké Moravě (7.)
Žánr:                   Detektivky, Literatura česká, Historie
Rok vydání:        2016, 1. vydání originálu: 2016
Počet stran:         280
Nakladatelství:    MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy:       vázaná
ISBN:                  978-80-243-6950-1
Poděkování:
Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství MOBA. Pokud vás moje recenze zaujala, knihu si můžete pořídit zde.

Jak to asi tenkrát bylo? 1

13/20

Záhady českých dějin II

Jan Bauer

Záhady českých dějin II.Chcete si přečíst něco, co vás bude bavit a zároveň se dozvíte něco o minulosti našeho státu? Máte rádi díla od českého autora vynikajících historických detektivních románů Jana Bauera? Chtěli byste se seznámit i s jeho tvorbou, která vybočuje ze způsobu psaní, na který jsme u něj zvyklí? Pokud ano, tato kniha vám nesmí v žádném případě uniknout.
Titul, který vám chci představit, patří do série Záhady českých dějin, která obsahuje pět dílů. Tento díl je, jak už název knihy značí, druhým v pořadí. První vydání vyšlo v roce 2001, v roce 2016 vychází třetí vydání, všechna vyšla u nakladatelství MOBA.
Kniha je velice specifická, protože se nejedná o beletrii, ale o literaturu populárně naučnou, která je bližší běžnému čtenáři. Kniha obsahuje 14 poutavých kapitol a seznam použité literatury. Autor si v každé kapitole pokládá otázku, zda by historie nemohla být jiná, než se učíme ve školách. Na stránkách najdeme spousty zajímavých hypotéz, které se autor snaží podepřít použitím odborné literatury. Tato kniha každého čtenáře donutí přemýšlet a hledat historickou pravdu. Každá kapitola je jen takovým malým naťuknutím a je jen na vás, jak si jej interpretujete.
Jednotlivé kapitoly jsou psány pro mě velice zajímavým způsobem, protože se autor na řádcích snaží spojit odborný styl s vyprávěním. Tímto postupem dochází k tomu, že si knihu může přečíst opravdu každý a velice snadno pochopí, co daným textem mělo být řečeno. Celý text je doprovázen obrazovým materiálem s popisky, což usnadňuje čtenáři představení si jednotlivých artefaktů, o kterých se zde dočtete. Obrázky jsou sice černobílé, což při čtení nijak neruší. Abych se přiznala, spíše jsem za ně byla ráda.
Kniha má sympatický formát A5. Písmo je vcelku velké a tudíž vám budou stránky ubíhat před očima. I přesto, že se jedná o populárně naučnou literaturu, mohu konstatovat, že knihu budete mít během chvilky zhltnutou, protože se čte téměř sama.
Abych jen nechválila, musím i něco zkritizovat. V knize jsem si často všimla přepisů a vypuštěných písmenek, není to však nijak zásadní, i přes toto ji přečtete jedním dechem a textu porozumíte.
Knihu bych doporučila všem, kteří si chtějí přečíst něco, co pomůže v historické orientaci (datace apod.), ale rozhodně neslouží k účelům podložení vlastního historického bádání v daném tématu. Jedná se o velice zajímavé a inspirativní čtení, které vás donutí se zajímat o historii naší vlasti a zamyslet se. Co vy víte, třeba se vám podaří odhalit taje nějaké zde uvedené záhady.
Kniha se mi líbila a četla se mi dobře. Za trošku chybek malinko snížím své subjektivní hodnocení, takže finální číslo zní: 95 %.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Série:                  Záhady českých dějin (2.)
Žánr:                   Literatura naučná, Historie
Rok vydání:        2016, 1. vydání originálu: 2001
Počet stran:         224
Nakladatelství:    MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy:       vázaná
ISBN:                  978-80-243-6951-8
Poděkování:
Za poskytnutí recenzního výtisku patří velké díky nakladatelství MOBA. Pokud vás moje recenze zaujala, knihu můžete pořídit zde.

Novověké rebelie v Kysíblu

12/20

Jaroslav Čechura

Černínové versus Kysíbelští

Černínové versus KysíbelštíChcete se něco dozvědět o období po bitvě na Bílé hoře? Zajímá vás, jak se měli v tomto období sedláci? Jak se v tomto období vyvíjelo hospodářství na území Kysíbelska, jímž se celá kniha zabývá? Pokud ano, pusťte se do čtení.
Kniha vyšla v roce 2003 v nakladatelství DOKOŘÁN. Jedná se o naučnou publikaci/studii. Autor na 211 stranách popisuje historii tří rebelií, které se odehrávali na území Kysíbelska. Kysíbelští nebyli spokojeni se svými pány – Černíny. Celá publikace se zabývá velice čtivou formou právě touto problematikou – podávání petic, jednání samotného císaře s Černíny apod. Jaroslav Čechura je významným historikem, nejvíce se zabýval ve svých pracích konflikty a rebeliemi v Čechách v 17. století.
Musím konstatovat, že autor píše velice čtivým způsobem a dokáže svého čtenáře vtáhnout do dění. Nejvíce vás text vtáhne zejména v citacích, kterých je na stránkách knihy celkem hodně. Autor vycházel z původních písemností. Autor píše odborným stylem, ale v textu najdeme i prvky vyprávění. Přiznávám se, že mě velice zaujal závěr knihy, který plně potvrzuje to, co jsme si přečetli na předchozích stranách. K jakému východisku autor dochází, to se dozvíte, pokud otevřete tuto poutavě psanou a obrázky a tabulkami doplněnou knihu.
Kniha je rozdělena do 3 hlavních kapitol, které se zabývají jednotlivými rebeliemi. V každé kapitole je pak jedna podkapitola, která řeší, zda bylo vyvolání rebelie na místě, nebo nikoliv. Všechny tyto podkapitoly jsou pak shrnuty v poslední závěrečné kapitole. Autor si v knize nijak neprotiřečí a kniha dobrým zdrojem pro čerpání informací o této historické etapě.
Ač celou dobu knihu vyzdvihuji, musím však trošku i kritizovat. V knize jsem našla několik přepisů, ale to se může stát v takovém množství textu a přejímání.
Knihu vám mohu vřele doporučit, protože určitě stojí za přečtení. Nahlédnete s její pomocí do jedné z částí české historie. Třeba pochopíte i některé současné situace, protože… historie se opakuje stále dokola.
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Žánr:              Literatura naučná, Historie
Rok vydání:        2003
Počet stran:       212
Nakladatelství:    Dokořán
Edice:             Bod
Autor obálky:      Martin Radimecký
Vazba knihy:       brožovaná
ISBN:              80-86569-06-3 

Jméno a čest nade vše

10/10

Pro jméno a čest

Naďa Horáková

Pro jméno a čest
Obálka knihy
Chcete si přečíst knihu, která vás přenese do období středověku a představí vám nejen dobu jako takovou, alen nastíní vám toto období i ze sociálního hlediska? Máte rádi detektivní romány odehrávající se ve středověku? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, tato kniha je určena právě vám.
Oficiální anotace (zdroj:databazeknih.cz)
Děj historického románu se odehrává během poslední čtvrtiny 13. století na jihovýchodě Markrabství moravského. Na pozadí historických událostí za vlády Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. sledujeme osudy několika zemanských rodů v čase, kdy se dobudovává stálá moravsko-uherská hranice v oblasti Lucka a Bílých Karpat. 
Kniha Pro jméno a čest pochází z pera české autorky Nadi Horáková, která má na svém kontě již několik knih. Na mých stránkách jste se mohli setkat s recenzí knihy Jeptiška pro markraběte, která patří do série Mocní a ubozí Markrabství moravského. Tato kniha stojí mimo sérii.
O autorce (zdroj: databazeknih.cz): 
Naďa Horáková pochází z Hodonína. Je učitelkou a zároveň píše historické romány a detektivky, které se odehrávají na území Moravy. Autorka je také podepsaná pod scénařem televizního seriálu Policie Modrava.
Ke knize:
Kniha si mě získala svou působivou obálkou, která trošku napovídá, kam nás příběh zavede. Zároveň, jak jsem již zmínila výše, jsem od autorky již jednu knihu četla a zajímalo mě, jaké bude toto její dílo. Na obálce knihy vás na první pohled zaujme rytířská zbroj (meč a štít). Obrázek ladí s názvem knihy, ale i z dějem, který se před vámi odehrává, když knihu otevřete. Po grafické stránce je kniha krásně zpracovaná, formát A5 je také výbornou volbou.
Kniha se vám bude číst, co se týče písma, obsahu a pevnosti stran, velice dobře (o ději se zmíním dále). Papír je tvrdší, stránky se otáčejí velice snadno. Písmo je střední velikosti, ale je zvoleno formátování, které se čte dobře. Zdatnější čtenář knihu přečte v průběhu dvou večerů. Děj se před vámi odehrává na 238 stranách, takže se jedná o další knížku, kterou bych zařadila do kategorie útlejších.
Pomalu se přesunu k popisu samotného děje knihy. Přiznám se, že mi tentokrát trvalo celkem dlouho, než jsem se pořádně začetla. Před očima mi proběhlo asi 60 stránek, než jsem zjistila, jak to s knihou vůbec je. Dlouho jsem si myslela, že se bude jednat o povídky, které se odehrávají na jednotlivých hradištích na jihu Moravy. Uběhly asi 3 kapitoly a v mojí hlavě se začalo vše pomalu spojovat do jednoho celku. Zpočátku jsem si myslela, že budu z knihy zklamaná, ale nakonec… musím říci, že se mi to i přes počáteční zmatek líbilo.
Děj je psán zajímavým, neotřelým, čtivým způsobem, jen se musíte prokousat úvodními kapitolami, které jsou zvláštní – jiné. Z díla mi vyplývalo, že se autorka nesnaží o vytvoření jistého napětí, co se týče řešení případů, protože od počátku do konce víte, kdo je viníkem a proč. V této knize však jde o úplně něco jiného. Sledujete život jednotlivých postav, jejich chování, jak to chodilo na hradištích – na pozadí tohoto všeho je utvořena druhá zápletka, kterou bych nazvala poeticky Čí jsem já a čí je on?, až se do čtení pustíte, hned poznáte, o čem píši. Jak jsem psala výše, zpočátku jsem měla potíže se začíst a od čtvrtiny jsem měla opačný problém, nemohla jsem se od knihy odtrhnout a zajímalo mě, jak to všechno dopadne. Děj je vystavěn chronologicky – postupně procházíme časem a nahlížíme život v středověkých městech, vesnicích a hradištích. Celý příběh je vyprávěním, které je psáno er-formou a najdeme zde časté dialogy jednotlivých postav.
V příběhu nás autorka přenese do období vlády Přemysla Otakara II. a následně jeho syna Václava II. Odehrává se na území Lucka a Bílých Karpat, kde se pomalu dokončuje moravsko-uherská hranice. Musím poznamenat, že si autorka krásně pohrála s popisem prostředí, ale i jednotlivých postav jak po stránce fyzické, tak i po stránce charakterové. V knize je celkem hodně postav, ale nikdy nebudete mít problém s tím, kdo je kdo, protoeže jsou opravdu dobře odlišitelné.

V knize mi trošku vadily drobné chybky – přesmyčky a pozměněný slovosled, ale myslím si, že to není až tak velký problém, protože vám smysl sdělení z textu vyplyne, jen vás to trošku zasekne, ale ne na dlouho.

Ze čtení knihy jsem si odnesla nevšední čtenářský zážitek, který mě opět utvrdil v tom, že se nevyplácí knihu po první kapitole odložit. Děkuji za příjemné počtení.

Moje subjektivní hodnocení je krásných 95 %.

Velké díky za poskytnutí recenzního výtisku patří nakladatelství MOBA. Pokud vás moje recenze zaujala a rádi byste si knihu pořídili, můžete tak učinit zde.

Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz)
Žánr:                  Romány, Literatura česká, Historie
Rok vydání:         2016, 1. vydání originálu: 2006
Počet stran:        238
Nakladatelství:    MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy:       vázaná

ISBN:                  978-80-243-6943-3

Knižní výzva – 1. etapa z 24

Intriky, intriky a zase intriky

Mrtvý posel

Vlastimil Vondruška

Mrtvý poselToužíte prožít další dobrodružství po boku královského písaře Jiřího Adama z Dobronína, jehož dobrými přáteli a pomocníky při vyšetřování se stali bakalář Petr Korec se svou ženou Rozárkou? Máte rádi historické příběhy, které mají hlavu a patu a ukrývají v sobě nečekané a velice zajímavé zápletky? Pokud jste si na obě mnou položené otázky odpověděli kladně, tak vám tato kniha nesmí v žádném případě uniknout.
Oficiální anotace knihy (zdroj: databazeknih.cz):
Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muž. Umírající stihne ještě povědět, že se chystá jakési spiknutí, jenže umře dřív, než stačí povědět víc. Jiří Adam z Dobronína pochopí, že pro úspěch svého pátrání musí smrt onoho muže zatajit. Nejdříve však musí zjistit, kdo to je a proč se v posledních dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Starém Městě pražském stalo. Pomalu začíná skládat střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti němu stojí mocní nepřátelé.

 

Kniha Mrtvý posel je 9. dílem série Letopisy královské komory, nemusíte se však obávat toho, že na sebe knihy série navazují, není tomu tak. Jediné, čeho si můžete povšimnout, je jistá míra intertextuality (vzpomínky na řešení předchozích případů), ale to je tak vše. Hlavními hrdiny této série se stali, jak už jsem psala výše Jiří Adam z Dobronína, bakalář Petr Korec a jeho žena Rozárka. Vlastimil Vondruška se s nimi vrátil opět na Staré Město pražské, kde je čeká nový případ, který s nimi vyřešíme.
 
O autorovi (zdroj: databazeknih.cz):
Vlastimil Vondruška je autorem mnoha vědeckých studií z oboru dějin kultury, historických středověkých detektivek a románů. Vystudoval národopis a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté působil v Československé akademii věd a v Národním muzeu v Praze. Věnoval se také dějinám skla a sklářské technologii. V Doksech u Máchova jezera založil sklárnu Královská Huť se specializací na výrobu historického skla. Za tuto činnost byl oceněn ministrem kultury.
 
Ke knize:
Kniha si mě získala již svou obálkou, ale pochopitelně i jméno autora vykonalo své, protože pro mě je vždy příslibem dobrého historického počtení. Na obálce knihy mě zaujalo vyobrazení Karlova mostu, ve středu obálky je klíč (to vše je krásně barevně sladěno), který slibuje jisté tajemství. Celkově na mě kniha po grafické stránce působí velice mile a formát A5 je také skvělý.
 
Čím vás potěším asi nejvíce, je to, že se kniha čte téměř sama. Papír je tvrdší, tím pádem se stránky otáčejí velice snadno. Písmo v knize vás mile překvapí svou velikostí. Myslím si, že zdatnější čtenář by knihu přečetl za jeden večer. Kniha není nijak obsáhlá, příběh se odvíjí na krásných 207 stránkách, takže vás tloušťka jistě neodradí.
 
Přesunu se k popisu samotného příběhu. Když bych měla knihu popsat jediným slovem, řekla bych výstižné WAU. To, co se panu Vondruškovi povedlo napsat tentokrát je opět výborný román, který je pohlazením po duši všech, kteří milují historické knihy všeho druhu. Děj je psán čtivý způsobem a autor vás napíná až do poslední chvilky. Od knihy se nebudete moci odtrhnout do té chvíle, dokud ji nepřečtete celou. Děj je vystavěný chronologickou a paralelní kompozicí. Jedná se o vyprávění, které je psáno er-formou a vyplněno častými dialogy jednotlivých postav.
 
Příběh nás přenáší do Starého Města pražského, kde se vše odehrává. Pan Vondruška si krásně pohrál s popisy prostředí, ale i jednotlivých postav, které dokázal vybarvit jak po fyzické, tak i po charakterové stránce. Na to, že je v knize celkem hodně postav, nikdy se nezadrhnete přemýšlením o tom, kdo je kdo. Všechny jsou snadno zapamatovatelné a krásně se doplňují. Poznáme tu velké množství kladných postav a několik záporných, které se podílejí na intrikách a snaží se škodit postavám kladným.
 
Musím říci, že tato kniha je jedna z mála, u které nemám co vytknout, je to dílo bez chybičky. Autor mě opět přesvědčil o svých kvalitách. Ať si každý říká, co chce, jistá míra fikčnosti do beletristických knih patří… V tomto případě ani nemůžeme říci, že by tato fikce narušovala chod dějin. Děkuji za úžasný čtenářský zážitek.
 
Moje subjektivní hodnocení knihy je krásných 100 %, škoda, že nelze hodnotit vyššími čísly.
 
Velké díky za poskytnutí recenzního výtisku patří nakladatelství MOBA. Pokud vás moje recenze zaujala a knihu byste si rádi přečetli, můžete ji pořídit zde.
 
Bibliografické údaje (zdroj: databazeknih.cz):
Série:                  Letopisy královské komory (9.)
Žánr:                   Detektivky, Literatura česká
Rok vydání:        2016, 1. vydání originálu: 2016
Počet stran:         224
Nakladatelství:    MOBA (Moravská bastei)
Vazba knihy:       vázaná
ISBN:                  978-80-243-6756-9

Renesanční tvorba

5)/10
Kratochvilné rozprávky renesanční

Uspořádal: Antonín Grund
Kratochvilné rozprávky renesančníChcete si přečíst něco, co vám představí uvažování a problémy běžného života lidí, kteří žili v období renesance? Chcete se pobavit, popřemýšlet a užít si skvělé čtení, které vás obohatí nejen o skvělý literární zážitek, ale také o velké množství možností interpretací a zároveň se můžete díky poznatkům různých vlastností, které jsou v knize nastíněny, trošku změnit? Pokud ano, určitě se můžete pustit do této knihy.


Kniha má 8 oddílů, které dohromady obsahují přesně 100 textů. Tyto texty na sebe nijak nenavazují. Můžeme mezi nimi najít humoresku, bajky, mýty, pohádky, ale i spousty dalších. Když se zamyslím nad tím, co bylo téměř ve všech textech hlavním motivem, zjišťuji, že se autoři zaměřovali především na negativní lidské vlastnosti. Zároveň si můžeme povšimnout i provázanosti s dobou, ve které díla vznikala. Zřejmé jsou zde potíže, které nastaly husitskými válkami, ale též i postojem šlechty vůči poddaným v dobách dalších.

Zaměřím-li se na jazykové prostředky, které jsou v textech použity, musím říci, že mě některé velice zaskočily a překvapily. Občas se zde objevují hanlivé, někdy až vulgární výrazy. Zároveň se zde setkáte s přechodníky. Pokud se zaměříme na syntaktickou stránku, můžeme si povšimnout zajímavé skladby vět, která trošku snižuje čtivost textu, ale aspoň se přesvědčíte o dobovosti textu.

Jak je to s postavami? Hodně často zde vystupují muži a ženy, které prožívají krizi v rámci mezilidských vztahů. Kvůli tomu, že kniha obsahuje i bajky, tak jsou zde hlavními hrdiny i zvířátka, která získávají lidské vlastnosti (vesměs negativní). V jednotlivých příbězích můžeme postřehnout například důvtip, nenávist, agresivitu, chamtivost, uzurpátorství a spousty dalších.

Na konci knihy je dodán doslov a přílohy. Přílohy jsou fotografické a můžeme zde najít například fotografie ilustrací původních pramenů, popř. jejich přebaly. V doslovu je uvedeno vše o jednotlivých částech, doložení autorství, ale hlavní slovo zde získává hlavně osvětlení doby, za níž byla tato díla vydávána původně, ale také doby renesanční. Můžete se zde dočíst o hlavních znacích tohoto slohu, který ovlivnil nejen literaturu, ale třeba i architekturu a další odvětví umění. Zároveň se zde dočteme o jednotlivých kapitolách, o jejich autorech a okolnostech vzniku. Když toto dočtete, zjistíte, že jste právě přečetli unikát :).

Kniha se mi celkem líbila, i když tedy musím poznamenat, že se mi ke konci četla celkem špatně. Tuto knihu bych doporučila všem, kteří mají rádi historické prameny a nevadí jim složitější stylistika.

Bibliografické údaje:

Žánr:                 Literatura světová – Povídky

Rok vydání: 1952

Počet stran: 206

Nakladatelství: Československý spisovatel

Vazba knihy: vázaná s přebalem

Náklad:              5 600 ks

Fenomén českého divadelnictví – Jára Cimrman

4)/10

Divadlo Járy Cimrmana: Dodatky, historie Divadla Járy Cimrmana, doslov a rejstřík

Zdeněk Svěrák, Přemysl Rut, Jan Beránek a Miloš Moník

Dodatky - Historie divadla Járy Cimrmana, doslov, rejstříkyPatříte mezi fanoušky Járy Cimrmana a rádi byste se dozvěděli něco o historii divadla, které nese jeho jméno? Pokud ano, neváhejte a sáhněte po této knize, která vám představí nejen historii, ale i spoustu dalšího.

Na stránkách této útloučké knihy (140 stran), najdete neskutečné množství zajímavých informací, které vám přiblíží nejen to, jak a proč divadlo vůbec vzniklo, ale také jeho poetiku. V některých případech si myslím, že se budete hodně divit, třeba až si přečtete, jak vznikaly jednotlivé hry. Divadlo samo o sobě srší osobitým humorem, který dle mého názoru jen tak někde nenajdete. Zajímavostí je to, že postava Járy Cimrmana je mýtická, nikdy neexistovala v realitě, ale je inspirována některými skutečnými vynálezci, fyziky apod. Na tomto mýtu však jeho tvůrci pracovali do takové míry, že je Jára Cimrman v současnosti považován za skutečného.

V knize je i několik fotografií, které jsou svědectvím o některých dramatech, hereckých výkonech a obsazení. V divadle se vystřídalo hodně herců a ještě stále střídají. V současnosti ho můžeme navštívit na pražském Žižkově, kde se stále hraje původní repertoár. Divadlo slavilo velký úspěch již v dobách jeho vzniku a mohu říci, že tomu tak je i teď.

Jak již naznačuje název, kniha není jen o historii divadla, ale obsahuje také působivý doslov a velmi podrobný rejstřík. Doslov je rozdělen do dvou částí. V první najdeme informace o mýtickém Járovi Cimrmanovi a v druhé jsou představeni jeho tvůrci Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Co se týká rejstříku, najdeme v něm vysvětlena téměř všechna slova a data.  Toto je popsáno celkem zeširoka.

Kniha je čtivá a vtipná, určitě se u ní nebudete nudit a odnesete si z ní spoustu zajímavých informací ze světa kultury a tohoto divadla. Divadlo je jejím prostřednictvím zasazeno do historického kontextu. A text je velice zajímavý.

Bibliografické údaje:

Série:                    Divadlo Járy Cimrmana

Žánr:                     Literatura česká – Humor

Rok vydání:          2003

Počet stran:           140

Nakladatelství: Paseka

Vazba knihy:         brožovaná

ISBN:                    80-7185-604-5

Tajemné vraždy

1)/10
Jeptiška pro markaběte

Naďa Horáková

Jeptiška pro markraběteChcete si přečíst knihu, která vás zavede do období středověku? Máte rádi detektivní zápletky zasazené do historického kontextu? Pokud ano, tuto knihu vám mohu vřele doporučit.
Oficiální anotace z databazeknih.cz:
Po smrti markraběnky Markéty Opavské hledá moravský markrabě Jan Jindřich novou ženu, již třetí. Přestože bylo jeho druhé manželství, domluvené králem Karlem IV., šťastné, rozhodne se tentokrát vyslyšet hlas svého srdce a zvolí si za ženu Alžbětu Těšínskou. Má to však jeden háček, krásná dívka už v mládí vstoupila do kláštera a složila věčný slib čistoty. Dokáže jejich láska překonat problémy, které musí zákonitě nastat? To však není jediný skandál, který Brnem hýbe. Do Brna se přistěhuje bohatá vdova Serafína, chce se ujmout dědictví po svém manželovi a neváhá se o ně soudit. Její mi­nulost je záhadná stejně jako soužití s jejím italským ochráncem Lukou.
Kniha patří do série Mocní a ubozí markrabství moravského a jedná se o její 4. díl. Pokud vás toto tvrzení zaskočil, nemusíte se bát, jedná se o volné díly – nenavazují na sebe. Každá kniha je samostatným celkem zapadajícím do velkého celku.
Příběh mi zpočátku dal celkem zabrat. Úvodní kapitoly byly věnovány představení postav a poměrů mezi nimi. Někde až od 6. kapitoly se začíná odehrávat velice zajímavý a dosti strhující děj. Autorka se při tvorbě této knihy snažila o nastínění situace, která zde vládla v období, kdy se příběh odehrává a v prvních kapitolách, které na mě působily ryze historicky. Poté autorka začíná čtenáře dostávat do fikčního světa.
Postavy na mě působily velice věrohodně, každou z nich jsem si dokázala živě představit, protože jejich charaktery byly výborně vykresleny. Stejně tak mohu hovořit o místě, v orientaci může čtenáři pomoci mapka, kterou najdeme na deskách knihy jak vepředu, tak i vzadu. Mohu však říci stejně jako tomu bylo u postav, že i místa jsou velice dobře popsána a čtenář si připadá, jak kdyby byl součástí děje.
Musím se zmínit i o krásném přebalu knihy. Přiznám se, že ta u mě při výběru zapůsobila nejvíce. Pan Marcel Burcák zde vypodobnil několik postav. Obálka je laděna do příjemných klidných barev. Věřím tomu, že i na vás zapůsobí pozitivně a knihu si rádi přečtete.
S jazykovou rovinou jsem měla trošku problémy, pokud se zaměřím na pravopis, tak ten byl vcelku dobrý, par chybek se našlo, ale v porovnání s překlepy, kterých v knize bylo požehnaně a některé dokonce měnily i smysl slova, popř. celé věty.
Zaměřím-li se na stylistiku, musím říci, že autorka umí krasně pracovat s délkou vět. Krátké věty úžasně stupňují napětí a zrychlují děj – v případě vyšetřování případů apod. a dlouhé věty naopak trošku děj zpomalují. Toto mi přišlo velice zajímavé a kniha se mi opravdu dobře četla. Četba byla rychlá a kniha byla bohatá na napínavé situace.
Co mě trošku zaskočilo, bylo to, že čtenář sleduje kroky vraha/ů a od samého počátku ví, kdo, co a proč udělal. Na druhou stranu si říkám, proč ne, je to něco nového, s čím jsem se ještě, pokud si dobře pamatuji, v žádné knize nesetkala. Novým čtenářským zážitkům se nebráním a ráda se s nimi potýkám.
Knihu si dle mého názoru může přečíst každý čtenář, který má rád detektivní zápletky z trošku jiného úhlu pohledu. Děj knihy je snadno vstřebatelný a velice čtivý.
Moje subjektivní hodnocení tentokrát bude trošku nižší z výše uvedených důvodů. Hodnota: 95 %. Kniha se mi líbila, ale pokud srovnám toto dílo s díly pana Vondrušky a pana Bauera, tak ti u mě stále vedou a paní Horáková se zařadí na pomyslnou 3. příčku mého žebříčku. Upozorňuji na to, že i přes moje vcelku nízké hodnocení kniha určitě stojí za přečtení.
Pokud vás recenze zaujala a knihu si budete chtít přečíst, můžete si ji pořídit zde.
Velké díky za poskytnutí recenzního výtisku patří nakladatelství MOBA.
Bibliografické údaje:
Série:                     Mocní a ubozí Markrabství moravského (4.)
Žánr:                      Literatura česká – Romány historické
Rok vydání:           2015
Počet stran:            262
Nakladatelství:       MOBA (Moravská bastei)
Autor obálky:         Marcel Bursák
Vazba knihy:          vázaná
ISBN:                      978-80-243-6163-5